LG G2 D800. Tình hình là mình mới về gốc 4.4.2 v20c bằng LGFlashTool. Root = towelroot thành công. Cài autorec thì bị treo như thế này mãi. Bác nào biết giúp với ạ!
Cảm ơn rất nhiều!