Bác nào biết chỉnh size thanh stt3 thì giúp mình tí nhé.. tks!