tình hình là mình vọc vạch lỡ xoa tệp SH trong symtem/bin bh máy mình mất luôn quyền root, các bác giúp em vs ạ