ai còn recovery thì dùng cái này https://www.fshare.vn/file/UVNCGX5MDP5E