có bạn nào có twrp 2.8.4.0 cho lg g2 docomo k cho mình sin đường lick. Máy đường lich kia hỏng rùi