máy mình úp về stock máy không kết nối sóng 3g được, chỉ có sóng 2g, ai có cách fix giúp mình với!