Minh kdz rom len 5.0.1 đến 5% thì lỗi .máy bật lên hiện fastboot moden ghim cáp vao pc nhan driver android vang ?. Bạn nào giúp mình cam ơn và hậu tạ