hiện tại bác cho ra lò 1 bản cook trên nền 4.4.2 kitkat pin ổn mát máy nhưng còn 1 số lỗi vặt tồn đọng mong bác quan tâm tới lg g3 sứ sở jav vs cho ra lò bản sphinx hoàn chỉnh ạ cảm ơn bác @hoangnova