Em có một con vu2 nó ở bản androi 5.1 .em la bản Lg Vu F200L. em muốn về gốc 4.4 thi phai làm sao. EM ở bắc Ninh bác nào gần giúp em. em hậu ta. cái thứ 2 la máy em thi thoảng bị khơi động lại k bít la do gì ạ