M cần mua 1 em main Vu2. Ai có pm m theo sđt: 01663594607. Thanks