tối qua e up rom gốc Vu2 4.4.2 kdz lúc nó chạy xong bình thường em thấy không có tiếng việt nên download bản rom khác về , xong e vào rom manager up , đoạn chạy vào recovery thỳ hiện ra con adroid nằm ngữa chơi cái tam giác đỏ thêm dòng chữ error!
thế là sao mấy bác , mong có cao nhân khắc phục cho e