E Ở ĐÀ NẴNG VÀ THẤY BÊN SHOP LINH KIỆN BÁN GIÁ QUÁ CHÊNH LÊCH NHAU GIỮA CẢM ỨNG MÀU ĐEN VÀ MÀU TRẮNG
CỤ THỂ ĐEN 350K
TRẮNG 750K
BÁC NÀO THỢ CHO E HỎI IC CẢM ỨNG HAY C ỨNG NÓ KHÁC NHAU VẬY Ạ