Chào cả nhà.
Ẻm hai vu của mình đơ hết cơ rồi . còn mỗi phím nguồn . giờ up rom zip không được do vào reco không di chuyển được.
Bac nào có linh reco cảm ứng ko cho mình xin . thank all