Mình cần mua bộ vỏ VU 2 ở HCM bạn nào có bán cho mình chỉ cần vỏ với nắp lưng thôi