Mình đang xài app tin nhắn handcent sms, mình đã bật chế độ "màn hinh sẽ ko bật khi sms đến", nhưng khi có sms thì màn hình tự bật và cái biểu tượng của handcent sms nó hiện bự ở giữa màn hình. Mình có thử đổi qua go sms pro hay xài trình nhắn tin mặc định của máy thì cũng bị như vậy. Mong mọi người chỉ giúp tại vì dt để túi quần, màn hình sáng lên cái là dt nó cà vô người tự bấm loạn cảm ứng tùm lum.
P/s: mình xài dt Lg Vu 2