Bác nào ở khu vực minh khai ,lĩnh nam up rom gốc cho con v2 dc ko ah.e xin cảm ơn