Tình hình là máy mình hiện không bật được wifi và bluetooth (từ bữa up 4.0 lên 4.1.2, và h up lên 4.4.2 thử cũng vậy), nó để MAC address unavailable. Mình đã tìm thử vào data/misc/wifi sửa MAC nhưng vẫn không được. Đọc trên forum nước ngoài có 1 mem ng Việt share là vào folder wpa_supplicant xóa hết các file chỉ giữ lại wpa_supplicant.conf. Nhưng mình vào thì không có file nào hết trơn. Mình nghĩ do thiếu file này nên wifi không bật được. Ai có lòng tốt backup ra share mình với. Cám ơn rất nhiều. À, file đó nằm trong data/misc/wifi/ nha.