E mới mua 1 pin mới nhưng ko hơn pin cũ là mấy. Nên muốn ghép 2 thành 1 hay chế pin nào đó sang. Ae nào nghiên cứu rồi cho e ít kinh nghiệm. Hi