E hiện tại cũng sài con lg vu2 đc 1 tháng . Nhưng khj mua đã làm mất sạc . Hiện tại đang dùng cái sạc ss (hình như sạc đểu) giờ phím menu liệt + back và home cũng liệt (nhưng chổ 2 phím naỳ thì tắt màn hình mở lại nó bình thường lại) + với lâu lâu có loạn cảm ứng . Ae cứu và chỉ cho e cách chữa với ạ . Tks ae :'(