máy mình vu1 up bản 4.0.4 nhưng khi up xong thì lại ko vào đc 3g, ko biết chỉnh chỗ nào cho nó lên dù 3g đã mở nhưng nó ko hiện trên Startus, nhưng vô tình mình lên mạng tìm cách khắc phục cái lock 2 đồng hồ ngoài màng hình khóa thì có bài hướng dẫn fix và có thêm file Settingsbackup để fix đồng hố nhưng nó lại hiện đc 3g. Tưởng mừng khi hiện lên nhưng lại bị khởi động khi có cuộc gọi tới buồn ơi là buồn. Ai biết fix cái 3g help với nó chỉ nằm trong settings mà tìm ko ra