sao mình up rom V29l_00.kdz xog mở 3G nó ko hiện lên trên Startus vào mạng ko đc ai chỉ fix với