Hiện tại em mới mua vu2 đang ở 4.4.2 mà chưa root chưa recovery gì cả. Mà giờ phải về 4.1 để lên lại kitkat có root. Vậy ai hd cụ thể em về 4.1 với ạ. Mà hiện tại chưa root thì làm sao dc ạ thanks tất cả mọi người