thấy bên này có cái topic
http://vandieutot.com/threads/trung-cau-y-dan.2367/
các bác vào bình chọn cho vu 2 đê :v