Tình hình là rất kết kiểu dáng hầm hố của Vu, nên quyết tậu cho đc pé về làm Sim Khuyến mãi.
Chỉ cần máy màu đen, ngoài liệt phím cảm ứng ra thì full chức năng, sóng manh pin tốt.
0909864487 Bảo 1992
Mình ở Sài Gòn, q3 ạ'