sao máy e up rom bản S mà Check lại là bản K không hiểu. up bản K treo boot