Cách chép dữ liễu 4gb trở lên vào thẻ nhớ 16gb dùng cho vu 2
mình formart NTFS trên máy tình thì chép được, nhưng khi bỏ vào vu 2 thì nó bắt phải format lại thì mới nhận thẻ
format xong vu 2 nhận thẻ nhớ thì lại ko cho chép file 4gb trở lên?

bạn nào biết cách khắc phục thì chỉ mình với?