_E muốn làm bất ngờ cho zk e.
_Mà kiếm hoài ko được.
_Có ace nào có hoặc thiết kế dùm cho e.
_E cám ơn trước.
_E xài LG F100L Vu1