Các bác cho em hỏi có cách nào sử dụng thẻ nfc để nó tự đong nhập tên email vs pass khi dc yêu cầu không.