Mình đang sài lg vu2 f200l mn giao lưu với vu3 mình bù tiền mình ở sg ae nào mn về vu2 lhnha 01687.538.536