http://www.fshare.vn/file/PRFMJL4HR552
Download về, coppy vào máy, cài đặt như file apk bình thường.
Mở ứng dụng lên. Chọn nút... tên gì mình không nhớ, có 1 nút thôi.
Nếu của bạn là 4.4.2 version cũ 20 c,g thì phần mềm chạy 1 lúc rồi báo restart để root thiết bị. Restart máy và hưởng thụ, hi. Nhớ down super us về cài vào nhé!
Nếu máy bạn là 4.4.2 version 20h thì máy báo không hỗ trợ thiết bị gì đó, những sẽ thử ...( mình hem nhớ dòng tiếng anh), ban cứ chọn continue hay anyway gì đó, phần mềm chạy xong cũng yêu cầu restart để root. After finish hưởng thụ. :like: