Em mới dùng em này và bị tình trạng là khi cắm sạc thì máy bảo pin bị tháo rồi tự tắt nguồn. Không biết lỗi này là tại sao vậy mấy bác ? có ảnh hưởng ji máy không ? Cám ơn các bác ?