Có rec là may mắn rồi :laugh: Many thx @hsrose . Một con gà như mình cuối cùng cũng bít cài rom nhờ các phần mềm các bạn cung cấp hihihi