Trích dẫn Gửi bởi dienthoaimyly.com
TQ KM tháng 6 .LG G3 13T4,S5-11t, G2-6T8. G2 BRN-8T7,S4 6T9, S3 4T4
Lại tiếp tục ?!