Mình mới lên mạng tải được file vz9.img nhưng k biết vào rec để restore nó kiểu j.
Mong mọi người hướng dẫn cách vào rec hoặc cài rec để restore.
Máy mình đã root