Như tít ạ. Chụp chân dung và làm mờ thì nó văng ra và ghi đã dừng. Còn chụp bình thườg kô sao nhưng lâu lâu nó tự khỡi động máy lun. Híc. Ai giúp e xem nó bị gì với