Tình hình con Nexus 5 của em đang dùng bình thường thự nhiên màn tím dần các mép màn và loang dần! Kết vết loang trông giống như keo, e nghĩ con này bị ép màn và cửa hàng chơi em bảo máy nguyên bản! Các bác cho e cách khắc phục và cách phân biệt loại màn để nếu thay còn biết ạ! Cay quá