Hi mọi người,
Em vừa mua 1 em về.
Như về xạc thấy không sáng đèn báo xạc.
Là sao? hay cần điều chỉnh ở đâu nữa hả mọi người.