Em đang cần mua con Nexus 5 khu vực Q10 HCM. Bác nào đi qua có hàng vào cmt giúp em ạh