Tình hình con lg g d838 4g lte of e khi lên 5.0 và về lại 4.4 thì không có lựa chọn 4g. Trước kia vẫn có. Ai giúp e với ah,

Gửi từ LG-D838 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk