Mìh có 1 con G flex mới cóng, còn bh 8 thág cửa hàg. Xách tay đàg hòag ạ. Muốn đổi gió v G Pro 2.
Mình ở Biên Hòa hoặc Thủ Đức Tp HCM :3
Lhệ 01666 128 346. Mìh cảm ơn