Bác nào chỉ em cách root rom stock kitkat của bản V10R với ạ, máy em F350K.