Tình hình là mình dùng LG G Pro 2 còn anh mình dùng LG G3, đều của chính hãng khi chơi game rất hay bị thoát ra ngoài, kèm thông báo "Không may, ứng dụng ... đã bị dừng lại". Mình đã tắt các ứng dụng khác để giải phóng ram trước khi chơi rồi mà vẫn bị. Có bạn nào cũng bị vậy và có cách nào khắc phục không ạ?
Xin cảm ơn mọi người!