Như tiêu đề, 2 máy của mình cứ bị tình trạng chụp hình xong, rồi xóa đi, sau khi khởi động lại máy thì còn nguyên xi, hix.
Kiểu này ra đường sao dám đú đởn chụp em út đc nữa. Help me . . . . . . !