Vừa du học sang Khựa thấy có bài này, các cao thủ vào nghiên cứu với ạ. E chưa tạo được nick để tải :P大家好久不见,近日一直在定制修改Gp ro2的新ROM,为了调试方便,拜托Liangyz7 0给Gpro2适配了这个临时REC,我已做成 键刷入工具包,与大家分享!

经过测试本工具【F350LSK/D838】刷机包刷入支持、内外卡挂载、 份还原等功能完全OK!
【cache分区读写有点慢,在WIPE和备份 原到这个步骤时可能会比较慢,请大 耐心等候一下!】

注意:由于目前LG目前的限制,此工具 系fastboot模式临时挂载实现,所以每次 使用必须联机执行工具方可进入,请 悉!
http://bbs.sonyue.com/thread-95756-1-1.html