máy mình bị mất đèn màn hình.bật nguồn vẫn lên và cảm ứng bình thường nhưng phải soi đèn mới nhìn thấy.mình nghĩ chắc là do chết ic đèn màn hình rồi.bạn nào đã sửa qua bệnh này thì cho mình xin sơ đồ câu dây ic đèn màn hình với.thank các bạn đã đọc tin.