Trích dẫn Gửi bởi chienken
máy của t cũng bị như vậy
nếu ở hcm ghé bên mình xử lý