e reset lại máy , đến bước thêm tài khoản gg thì không đăng nhập đc tài khoản gmail. đăng nhập xong máy báo là không thể đăng nhập, đã có tài khoản trên thiết bị android này.e chỉ dùng 1 gmail. giúp e với ah ...tks