lg g3 cat.6 camera sau bị mờ,thay cam van chưa thể khắc phục được.nguyên nhân vì sao vậy mọi nguời?