chào các bạn, em lg g pro của mình vừa cài bản room của bác lamhoang để fix lỗi nhận sóng 3g thì bây giờ lại quay sang dở chứng với lỗi wifi. nó không nhận wifi mới mà chỉ vào được những mạng wifi cũ đã lưu trong máy. mình đã restart lại máy nhưng cũng không ăn thua. có bạn nào có kinh nghiệm trong vấn đề này giúp mình nhé. cam on cac ban.