em có rom 4.0.4 nhưng muốn nhắn tin viettel phải chuyến sang 2g ai có rom tiếng việt nào cho em xin tiết kiệm pin fix lỗi